«

»

Říj 29 2008

_RaciceCZ_ Uniques kills (lvl 90)

IVY: _RaciceCZ_ has killed Captin Ivy. _RaciceCZ_ has killed Captin Ivy. _RaciceCZ_ has killed Captin Ivy.
LY : _RaciceCZ_ killed Lord Yarkan from Taklamakan.
ISY: _RaciceCZ_ killed Isyutaru from Karakoram. _RaciceCZ_ killed Isyutaru from Karakoram.
CERB: _RaciceCZ_ has killed Cerberus
URU: _RaciceCZ_ killed Uruchi from Tarim Basin.